مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و ابنیه فنی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۱۰۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی با برآورد ۲۰,۴۹۲,۸۰۲,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه صلاحیت رشته راه و تراری با حداقل رتبه ۵
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و ابنیه فنی مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و ابنیه فنی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن