مناقصه واگذاری انجام خدمات حجمی بخش مالی، بازرگانی و خدمات تولید نیروی برق فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید نیروی برق فارس

شماره آگهی ۴۵-۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۷۸۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات حجمی بخش مالی، بازرگانی و خدمات
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۹۰.۴۲۷.۲۸۹ ریال مطابق با انواع تضمین های معتبر در آیین نامه
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ بمدت ۳ روز کاری تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) --- شیراز - خیابام ارم - ارم ۱۳ فرعی ۱۳/۵ پ ۱۸۲
۰۷۱۳۲۲۵۱۷۵۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.tpph.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام خدمات حجمی بخش مالی، بازرگانی و خدمات تولید نیروی برق فارسمناقصه واگذاری انجام خدمات حجمی بخش مالی، بازرگانی و خدمات تولید نیروی برق فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن