مناقصه واگذاری انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین تولید نیروی برق بندرعباس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید نیروی برق بندرعباس

شماره آگهی ۰۱/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۳۱۱۲۸۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین V۹۴.۲VER.۵
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۹۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ۹۴۹.۷۰۸.۹۶۵ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز به نفع کارفرما
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
۰۷۶۳۳۶۶۹۸۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین تولید نیروی برق بندرعباسمناقصه واگذاری انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی نیروگاه ایسین تولید نیروی برق بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن