مناقصه تامین قطعات یدکی موردنیاز اجرای عملیات اورهال دو واحد تولید نیروی برق بندرعباس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید نیروی برق بندرعباس

شماره آگهی ۰۲/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۰۶۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین قطعات یدکی موردنیاز اجرای عملیات اورهال دو واحد گازی نیروگاه ایسین v۹۴.۲ver.۵
شرایط : گواهی امضای الکترونیی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۹۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ۳.۱۳۴.۲۶۱.۷۴۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی به نفع کارفرما
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
۰۷۶۳۳۶۹۹۸۵۵ داخلی ۸۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید ـ دو مرحله ای ـ نوبت دوم
منابع : مردم سالاری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین قطعات یدکی موردنیاز اجرای عملیات اورهال دو واحد تولید نیروی برق بندرعباسمناقصه تامین قطعات یدکی موردنیاز اجرای عملیات اورهال دو واحد تولید نیروی برق بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن