مناقصه اجرای swap و جمع آوری سایت های GSM محور مخابرات ایران منطقه فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران منطقه فارس

شماره آگهی ۱۳/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۰۲۶۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای swap و جمع آوری سایت های GSM محور ۱ شمال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل fars.tci.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای swap و جمع آوری سایت های GSM محور مخابرات ایران منطقه فارسمناقصه اجرای swap و جمع آوری سایت های GSM محور مخابرات ایران منطقه فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن