استعلام تجدیدخدمات بررسی وشناسایی آثار تاریخی دهستان دیره شهرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تجدیدخدمات بررسی وشناسایی آثار تاریخی دهستان دیره شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه براساس شرح خدمات پیوست

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۱۱۹۸۰۰۳۲۴۰۰۰۰۰۴۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام تجدیدخدمات بررسی وشناسایی آثار تاریخی دهستان دیره شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه براساس شرح خدمات پیوست
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تجدیدخدمات بررسی  وشناسایی آثار تاریخی دهستان دیره شهرستان استعلام تجدیدخدمات بررسی  وشناسایی آثار تاریخی دهستان دیره شهرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن