استعلام محوطه سازی دریاچه دوقلو آبدانان اعتباراین پروژه ازمحل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام محوطه سازی دریاچه دوقلو آبدانان اعتباراین پروژه ازمحل اسنادخزانه بندب باسررسیددوساله میباشد

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۱۱۹۸۰۰۳۸۷۷۰۰۰۰۵۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : استعلام محوطه سازی دریاچه دوقلو آبدانان اعتباراین پروژه ازمحل اسنادخزانه بندب باسررسیددوساله میباشد
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام محوطه سازی دریاچه دوقلو آبدانان  اعتباراین پروژه ازمحل استعلام محوطه سازی دریاچه دوقلو آبدانان  اعتباراین پروژه ازمحل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن