مناقصه خدمات بهره برداری (اپراتوری) از پستهای فشار قوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات بهره برداری (اپراتوری)

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۳۳۸۰۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات بهره برداری (اپراتوری)
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۳-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۴-۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۴-۱۲
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۱۰-۱۲ ---- خدمات بهره برداری (اپراتوری) از پستهای فشار قوی انتقال نيرو فارس۲۶-۹۸ مناقصه عمومی همراه با ارزيابی کيفی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات بهره برداری (اپراتوری) از پستهای  فشار قوی مناقصه خدمات بهره برداری (اپراتوری) از پستهای  فشار قوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن