مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل و توسعه شبکه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل و توسعه شبکه موجود و ساخت و نصب ۲۰۰۰ انشعاب شهر زابل

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۳۳۰۵۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل و توسعه شبکه موجود و ساخت و نصب ۲۰۰۰ انشعاب شهر زابل
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۳-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۴-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۴-۱۰
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۷-۱۰ ----  
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل و توسعه شبکه مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل و توسعه شبکه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن