مناقصه واگذاری انجام علمیات اجرای فیبر USO مربوط به طرح مخابرات ایران منطقه فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران منطقه فارس

شماره آگهی ۸/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۴۰۳۳۳۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام علمیات اجرای فیبر USO مربوط به طرح های اوز، کهنه قدیم و جدید، اسلام آباد، قلات و سایت های بین مسیر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://fars.tci.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام علمیات اجرای فیبر USO مربوط به طرح مخابرات ایران منطقه فارسمناقصه واگذاری انجام علمیات اجرای فیبر USO مربوط به طرح مخابرات ایران منطقه فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن