مناقصه 32-12-98: اجرا و خرید بخشی از مصالح تکمیل پوشش
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرا و خرید بخشی از مصالح...

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۰۶۷۰۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرا و خرید بخشی از مصالح...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : ارائه معرفینامه کتبی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 32-12-98: اجرا و خرید بخشی از مصالح تکمیل پوشش مناقصه 32-12-98: اجرا و خرید بخشی از مصالح تکمیل پوشش
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن