مناقصه سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی دارای سوابق مشابه ومدیریتی می شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۵۰۰۰۰۱۹
کد آریاتندر : ۹۸۰۴۲۴۹۶۷۰۲۶۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی دارای سوابق مشابه ومدیریتی می توانند با استفاده از ظرفیت فاینانس داخلی (با مکانیسم ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی )در این مناقصه شرکت نمایند. با برآورد ۸۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۰ / سپرده شركت در مناقصه ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
آدرس خرید اسناد : خیابان فاطمی- خیابان حجاب- شرکت آب منطقه ای تهران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی دارای سوابق مشابه ومدیریتی می شرکت سهامی آب منطقه ای تهرانمناقصه سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی دارای سوابق مشابه ومدیریتی می شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن