مناقصه زهکشی و ترمیم زیر گذر سیاهکله
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای زهکشی و ترمیم زیر گذر سیاهکله

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۳۰۹۶۷۱۶۳۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای زهکشی و ترمیم زیر گذر سیاهکله با برآورد ۶
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه زهکشی و ترمیم زیر گذر سیاهکله مناقصه زهکشی و ترمیم زیر گذر سیاهکله
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن