استعلام انجام امور حمل و نقل و سرویس دهی ایاب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام انجام امور حمل و نقل و سرویس دهی ایاب و ذهاب واحد نقلیه شبکه درمیان

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۳۰۱۱۹۸۰۳۰۲۵۹۰۰۰۳۴۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : استعلام انجام امور حمل و نقل و سرویس دهی ایاب و ذهاب واحد نقلیه شبکه درمیان
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۴-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام انجام امور حمل و نقل و سرویس دهی ایاب استعلام انجام امور حمل و نقل و سرویس دهی ایاب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن