مناقصه واگذاری تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک ساختمان ها

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۳۱۱۱۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک ساختمان ها با برآورد ۴۸,۸۲۷,۲۹۳,۷۱۴
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : حداقل رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه - معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ الی ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک مناقصه واگذاری تکمیل عملیات ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن