مناقصه تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت های میادین و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۳۱۱۱۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت های میادین و مناقصه تهیه، ساخت، حمل و نصب پالت های میادین و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن