مناقصه واگذاری امور تهیه مواد اولیه - طبخ و توزیع
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری امور تهیه مواد اولیه...

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۳۱۲۲۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور تهیه مواد اولیه...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : پایان روز ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : پایان روز ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور تهیه مواد اولیه - طبخ و توزیع مناقصه واگذاری امور تهیه مواد اولیه - طبخ و توزیع
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن