مناقصه اجرای پروژه حمل - زیرسازی و پخش آسفالت لکه عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۴۳۱۱۳۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه حمل - زیرسازی و پخش آسفالت لکه گیری سطح شهر ـ عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سبزوار با برآورد ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : شرکت های دارای رتبه ابنیه یا راه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه معادل ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴.۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری --- یا نشانی سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان عمران
۰۵۱۴۴۲۴۱۷۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.sabzevar.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای پروژه حمل - زیرسازی و پخش آسفالت لکه عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوارمناقصه اجرای پروژه حمل - زیرسازی و پخش آسفالت لکه عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن