مناقصه واگذاری عملیات احداث سقف دوم مصلی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری عملیات احداث

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۳۱۸۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات احداث با برآورد ۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه ۵ ابنیه و صلاحیت ایمنی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ راس ساعت ۹/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات احداث سقف دوم مصلی  مناقصه واگذاری عملیات احداث سقف دوم مصلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن