مناقصه خرید مربوط به casing pipes 20 national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی pfp/gach/۹۸/۰۰۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۰۷۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید مربوط به casing pipes ۲۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰-۳۴۱۴۸۵۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.SAPP.IR/NIDC.PR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : iran daily
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید مربوط به casing pipes 20 national iranian drilling companyمناقصه خرید مربوط به casing pipes 20 national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن