استعلام ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد براوردا ین شرکت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد براوردا ین شرکت مبلغ ۲/۸۴۷/۲۲۲/۳۲۵ ریال بابت مطالعه وطراحی و ایمن سازی راه های شهرک صنعتی .....

کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۲۱۱۹۸۰۰۱۰۵۱۰۰۰۱۳۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد براوردا ین شرکت مبلغ ۲/۸۴۷/۲۲۲/۳۲۵ ریال بابت مطالعه وطراحی و ایمن سازی راه های شهرک صنعتی .....
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۵-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد براوردا ین شرکت استعلام ایرانکد استفاده شده مشابه می باشد براوردا ین شرکت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن