مناقصه p/f sandvik slickline/ wireline units national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی fp/۰۴-۹۸/۰۷۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۲۱۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه p/f sandvik slickline/ wireline units
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه p/f sandvik slickline/ wireline units  national iranian drilling companyمناقصه p/f sandvik slickline/ wireline units  national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن