مناقصه اجرای عملیات نگهداری سیستم روشنایی و چراغهای چشمک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای عملیات نگهداری سیستم روشنایی و چراغهای چشمک زن ناحیه یک همدان (بهار همدان فامنین رزن و کبودرآهنگ)

کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۴۶۶۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات نگهداری سیستم روشنایی و چراغهای چشمک زن ناحیه یک همدان (بهار همدان فامنین رزن و کبودرآهنگ)
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۵-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۶-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۶-۰۵
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۹-۰۵ ----  
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات  نگهداری سیستم روشنایی و چراغهای چشمک مناقصه اجرای عملیات  نگهداری سیستم روشنایی و چراغهای چشمک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن