استعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس48هزیته حمل با فروشنده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی

شماره آگهی ۱۱۹۸۰۰۰۲۵۷۰۰۱۹۷۸
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۱۱۹۸۰۰۰۲۵۷۰۰۱۹۷۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : استعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس۴۸هزیته حمل با فروشنده و مدت پرداخت تامین اعتبار بیمارستانی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۵-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : بلوار دولت ستاد مرکزی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۸-۳۲۲۲۸۱۱۱ تلفن ۰۵۸-۳۲۲۲۱۹۱۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس48هزیته حمل با فروشنده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالیاستعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس48هزیته حمل با فروشنده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن