استعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس48هزیته حمل با فروشنده و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس۴۸هزیته حمل با فروشنده و مدت پرداخت تامین اعتبار بیمارستانی

کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۱۱۹۸۰۰۰۲۵۷۰۰۱۹۷۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان ابوظبی
 
شرح آگهی : استعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس۴۸هزیته حمل با فروشنده و مدت پرداخت تامین اعتبار بیمارستانی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۵-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس48هزیته حمل با فروشنده و استعلام کاست تیوب دستگاه فیکو استلاریس48هزیته حمل با فروشنده و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن