استعلام مصالح مورد نیاز بازسازی حوضچه ذخیره آب (مشخصات در
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مصالح مورد نیاز بازسازی حوضچه ذخیره آب (مشخصات در پیوست)

کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۱۱۹۸۰۰۳۸۰۹۰۰۰۲۲۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : استعلام مصالح مورد نیاز بازسازی حوضچه ذخیره آب (مشخصات در پیوست)
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۵-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مصالح مورد نیاز بازسازی حوضچه ذخیره آب (مشخصات در استعلام مصالح مورد نیاز بازسازی حوضچه ذخیره آب (مشخصات در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن