مناقصه Parts For Caterpillar Equipment national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی FP/۰۹-۹۸/۰۶۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۱۰۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه Parts For Caterpillar Equipment
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰-۰۶۱۳۴۱۴۸۵۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : به عکس مراجعه شود. نوبت دوم
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه Parts For Caterpillar Equipment national iranian drilling companyمناقصه Parts For Caterpillar Equipment national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن