مناقصه LINE PIPE API 5L GRADE X52 PSL 2 SEAMLESS
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه LINE PIPE API ۵L GRADE X۵۲ PSL ۲ SEAMLESS BLACK...

کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۱۰۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه LINE PIPE API ۵L GRADE X۵۲ PSL ۲ SEAMLESS BLACK...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول - به عکس اگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه LINE PIPE API 5L GRADE X52 PSL 2 SEAMLESS مناقصه LINE PIPE API 5L GRADE X52 PSL 2 SEAMLESS
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن