مناقصه LINE PIPE API 5L GRADE X52 PSL 2 SEAMLESS national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۳۳۳۱۶۹-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۱۰۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه LINE PIPE API ۵L GRADE X۵۲ PSL ۲ SEAMLESS BLACK...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۴۵۵ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل WWW.NISOC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه LINE PIPE API 5L GRADE X52 PSL 2 SEAMLESS national iranian south oilfields companyمناقصه LINE PIPE API 5L GRADE X52 PSL 2 SEAMLESS national iranian south oilfields company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن