مناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including:
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including: ۴۰۰ kv ohtl totally about ۳۹ km, ۲۳۰ kv htl totally about ۹۰ km and ۶۳ kv ohtl totally about ۱۰۵ km

کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including: ۴۰۰ kv ohtl totally about ۳۹ km, ۲۳۰ kv htl totally about ۹۰ km and ۶۳ kv ohtl totally about ۱۰۵ km
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including: مناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including:
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن