مناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including: esfahan regional electric company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه esfahan regional electric company

شماره آگهی ۱۰۰۴/۹۸۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including: ۴۰۰ kv ohtl totally about ۳۹ km, ۲۳۰ kv htl totally about ۹۰ km and ۶۳ kv ohtl totally about ۱۰۵ km
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس مراجعه شود.
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including: esfahan regional electric companyمناقصه supply, installation and commissioning of power transmission lines including: esfahan regional electric company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن