مناقصه casing, aplgraden - 80 seamless buttress thread range 3
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه casing, aplgraden - ۸۰ seamless buttress thread range ۳ maxlen: ۴۰۰.۵ ft as perapi ۵ct ,.

کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه casing, aplgraden - ۸۰ seamless buttress thread range ۳ maxlen: ۴۰۰.۵ ft as perapi ۵ct ,.
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول - به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه casing, aplgraden - 80 seamless buttress thread range 3 مناقصه casing, aplgraden - 80 seamless buttress thread range 3
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن