مناقصه casing, aplgraden - 80 seamless buttress thread range 3 national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۷۴۰۰۱۳-۲۱-۰۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه casing, aplgraden - ۸۰ seamless buttress thread range ۳ maxlen: ۴۰.۵ ft as perapi ۵ct ,...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۴۵۵ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس مراجعه شود.
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه casing, aplgraden - 80 seamless buttress thread range 3 national iranian south oilfields companyمناقصه casing, aplgraden - 80 seamless buttress thread range 3 national iranian south oilfields company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن