مناقصه QUICK - CLAMP national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی FP/۱۲-۹۸/۰۲۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۳۸۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه QUICK - CLAMP
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۲۵۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : Financial tribune
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه QUICK - CLAMP national iranian drilling companyمناقصه QUICK - CLAMP national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن