مناقصه خرید یک دستگاه ایزولاتور آزمایشگاه آنفلوآنزای پرندگان موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۵۸/۹۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۵۲۸۱۷۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یک دستگاه ایزولاتور آزمایشگاه آنفلوآنزای پرندگان
شرایط : معرفی نامه کتبی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ الی ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۱ و مرحله دوم ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : کرج ـ حصارک سه راه پست خانه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی - سایت
آدرس ارسال مدارک : کرج ـ حصارک سه راه پست خانه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
۰۲۶۳۴۵۷۰۰۳۸ داخلی ۲۴۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.rvsri.ac.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید یک دستگاه ایزولاتور آزمایشگاه آنفلوآنزای پرندگان موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازیمناقصه خرید یک دستگاه ایزولاتور آزمایشگاه آنفلوآنزای پرندگان موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن