مناقصه واگذاری پروژه های ذیل: 40-06-98 - واگذاری امور خدماتی هتل شهرداری اراک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اراک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۰۹۲۹۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های ذیل: ۴۰-۰۶-۹۸ - واگذاری امور خدماتی هتل گلزار شهرداری (مشهد) به صورت حجمی با برآورد ۷.۸۹۲.۹۶۷.۴۹۷ ریال و با مبلغ تضمین ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۱-۰۶-۹۸ - احداث دیوار حائل انتقال و هدایت آبهای سطحی حد فاصل نظم آباد و کمربندی شمالی با اعتبار ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با تضمین ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۲-۰۶-۹۸ - هوشمندسازی شش تقاطع شهری با برآورد ۶.۶۹۳.۳۵۷.۰۰۰ ریال تضمین ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل رتبه حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه یا آب
تاریخ دریافت اسناد : پس از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکز
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری مرکز
۰۸۶۳۳۱۳۶۰۹۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل oldpmn.mporg.ir وب سایت
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه های ذیل:
40-06-98 - واگذاری امور خدماتی هتل شهرداری اراکمناقصه واگذاری پروژه های ذیل:
40-06-98 - واگذاری امور خدماتی هتل شهرداری اراک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن