مناقصه اصلاحیه - عملیات رفت و روب و جمع آوری شهرداری منطقه 6 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 6 تهران

شماره آگهی ۸۴-۷۹-۱۳۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۱۲۱۹۸|۲۰۷۰۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه یک با برآورد ۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه دو با برآورد ۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه سه با برآورد ۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه چهار با برآورد ۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه پنج با برآورد ۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه شش با برآورد ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه: پیرو آگهی به شرح فوق مدت زمان تکمیل و تحویل اسناد به ۱۵ روز تغییر می یابد - سایر مفاد آگهی به قوت خود باقیست
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - 
عملیات رفت و روب و جمع آوری شهرداری منطقه 6 تهرانمناقصه اصلاحیه - 
عملیات رفت و روب و جمع آوری شهرداری منطقه 6 تهران
مناقصه اصلاحیه - 
عملیات رفت و روب و جمع آوری شهرداری منطقه 6 تهرانمناقصه اصلاحیه - 
عملیات رفت و روب و جمع آوری شهرداری منطقه 6 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن