مناقصه FP/20-98/101 : خرید P/F CAMERON GATE VALVE TYPE FLS national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۱۳۲۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه FP/۲۰-۹۸/۱۰۱ : خرید P/F CAMERON GATE VALVE TYPE FLS --- FP/۲۰-۹۸/۱۰۲ : خرید P/F LANZHOU DRAW WORKS --- FP/۲۰-۹۸/۱۰۳ : خرید P/F JEREH TWIN PUMP CEMENTING UNIT --- FP/۲۰-۹۸/۱۰۴ : خرید P/F RENHE WELL LOGGING EQUIPMENT --- FP/۲۰-۹۸/۱۰۵ : خرید P/F HOT WELL LOGGING EQUIPMENT
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰-۳۴۱۴۸۵۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه FP/20-98/101 : خرید P/F CAMERON GATE VALVE TYPE FLS national iranian drilling companyمناقصه FP/20-98/101 : خرید P/F CAMERON GATE VALVE TYPE FLS national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن