مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي فاز 1 شبكه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۰۱۲۹۷۰۰۰۰۱۰
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۱۳۹۶۷۶۱۸۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي فاز ۱ شبكه جمع آوري فاضلاب ناحيه صنعتي لاله آباد با برآورد ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
آدرس خرید اسناد : ساري، بلوار پاسداران، نبش كوچه گلشن، شركت شهركهاي صنعتي مازندران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي و يا وجه نقد (فيش بانكي) به حساب شماره IR۳۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۴۱۰۶۳۷۶۰۶۵ بانك مركزي به نام شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران واريز يا بر اساس آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي فاز 1 شبكه شرکت شهرکهای صنعتی مازندرانمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي فاز 1 شبكه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن