مناقصه parts for silicon control national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی FP/۱۱-۹۸/۰۴۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۱۳۸۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه parts for silicon control
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰ تلفن ۰۶۱۳۴۱۴۸۵۶۹ فکس
- ایمیل www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : iran daily
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه parts for silicon control national iranian drilling companyمناقصه parts for silicon control national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن