مناقصه P/F EMSCO TRIPLEX MUD PUMP national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی FP/۱۱-۹۸/۰۴۰ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۱۳۷۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه P/F EMSCO TRIPLEX MUD PUMP
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰-۳۴۱۴۸۵۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای- نوبت دوم
منابع : Financial tribune
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه P/F EMSCO TRIPLEX MUD PUMP national iranian drilling companyمناقصه P/F EMSCO TRIPLEX MUD PUMP national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن