مناقصه CASING. API GRADE ;-80 SEAMLESS VAM N.VAM OR SEC
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه CASING. API GRADE ;-۸۰ SEAMLESS VAM N.VAM OR SEC THREAD RANGE ۳ ,...

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۱۶۳۸۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه CASING. API GRADE ;-۸۰ SEAMLESS VAM N.VAM OR SEC THREAD RANGE ۳ ,...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم - به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه CASING. API GRADE ;-80 SEAMLESS VAM N.VAM OR SEC مناقصه CASING. API GRADE ;-80 SEAMLESS VAM N.VAM OR SEC
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن