مناقصه واگذاری برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی برای مدیریت تولید برق نکا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق نکا

شماره آگهی ۱-۸/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۱۷۷۷۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی برای مشاغل ۱۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ مورد نیاز کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا و بر اساس طرح نظام جامع نظام آموزشی کارکنان وزارت نیرو توسط مجری آموزش بشرح مشخصات و جزئیات و لیست دوره های مندرج در اسناد به مجری آموزشی واجد شرایط
شرایط : ارائه معرفینامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ بنام این شرکت نزد بانک ملی شعبه نیروگاه / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۲.۸۵۱.۱۰۰ ریال به صورت رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب این شرکت یا چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما یا ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما
تاریخ دریافت اسناد : از نشر نوبت دوم بمدت ۷ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : اداره تدارکات این شرکت واقع در کیلومتر ۲۵ جاده زاغمرز
آدرس ارسال مدارک : اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا - کیلومتر ۲۵ جاده زاغمرز - نیروگاه شهید سلیمی نکا
۰۱۱۳۴۶۲۲۳۵۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.npgm.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی برای مدیریت تولید برق نکامناقصه واگذاری برگزاری دوره های آموزشی شغلی - تخصصی برای مدیریت تولید برق نکا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن