استعلام شرح خدمات و طرح قرارداد پشتیبانی و نگهداری رایانه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شرح خدمات و طرح قرارداد پشتیبانی و نگهداری رایانه مطابق مشخصات فنی بارگذاری شده در مدارک پیوستی نکته حائز اهمیت ارسال پیش فاکتور الزامیست

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۱۱۱۹۸۰۰۱۰۱۱۰۰۰۳۰۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام شرح خدمات و طرح قرارداد پشتیبانی و نگهداری رایانه مطابق مشخصات فنی بارگذاری شده در مدارک پیوستی نکته حائز اهمیت ارسال پیش فاکتور الزامیست
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۶-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام شرح خدمات و طرح قرارداد پشتیبانی و نگهداری رایانه استعلام شرح خدمات و طرح قرارداد پشتیبانی و نگهداری رایانه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن