استعلام ایران کد مشابه است . کالا به شرح پیوست.
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام ایران کد مشابه است . کالا به شرح پیوست. پیش فاکتور ضمیمه شود .

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۱۱۱۹۸۰۰۱۰۲۲۰۰۰۹۱۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام ایران کد مشابه است . کالا به شرح پیوست. پیش فاکتور ضمیمه شود .
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۶-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام ایران کد مشابه است . کالا به شرح پیوست. استعلام ایران کد مشابه است . کالا به شرح پیوست.
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن