استعلام سنسور چیلر- دماسنج شیشه ای طبق مدارک پیوستی ***
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام سنسور چیلر- دماسنج شیشه ای طبق مدارک پیوستی *** ایران کد مشابه می باشد***

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۱۱۱۹۸۰۰۱۱۸۳۰۰۰۰۶۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : استعلام سنسور چیلر- دماسنج شیشه ای طبق مدارک پیوستی *** ایران کد مشابه می باشد***
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۶-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام سنسور چیلر- دماسنج شیشه ای طبق مدارک پیوستی *** استعلام سنسور چیلر- دماسنج شیشه ای طبق مدارک پیوستی ***
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن