استعلام اجرای فونداسیون دیزل اصطراریبه همراه کانال کشی و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اجرای فونداسیون دیزل اصطراریبه همراه کانال کشی و سینی کوبی کابل خروجی تا تابلو برق در پست ۴۰۰ نبوت

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۱۱۱۹۸۰۰۱۵۰۳۰۰۰۱۴۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : استعلام اجرای فونداسیون دیزل اصطراریبه همراه کانال کشی و سینی کوبی کابل خروجی تا تابلو برق در پست ۴۰۰ نبوت
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۶-۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اجرای فونداسیون  دیزل اصطراریبه همراه کانال کشی و استعلام اجرای فونداسیون  دیزل اصطراریبه همراه کانال کشی و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن