استعلام لوازم پزشکی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام لوازم پزشکی

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۱۱۱۹۸۰۹۱۴۳۷۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : استعلام لوازم پزشکی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۶-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام لوازم پزشکی استعلام لوازم پزشکی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن