مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند شهرداری منطقه 6 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 6 تهران

شماره آگهی ۱۰۱-۹۶-۱۳۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۳۲۲۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه یک با برآورد ۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه دو با برآورد ۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه سه با برآورد ۴۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه چهار با برآورد ۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه پنج با برآورد ۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه شش با برآورد ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --
شرایط : گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب و جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب ۱۰۰۵۰۱۲۴۷۰ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی میدان سید جمال الدین اسد آبادی ساختمان شماره یک طبقه سوم اداره قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی میدان سید جمال الدین اسد آبادی ساختمان شماره دو طبقه همکف دبیرخانه مرکزی شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.tehran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند شهرداری منطقه 6 تهرانمناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند شهرداری منطقه 6 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن