مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نموده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نموده ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۴۱۶۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نموده ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نموده مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نموده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن