مناقصه واگذاری امور ذیل به صورت حجمی : امور نظافت، پذیرایی،
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه امور نظافت، پذیرایی، نگهداری فضای سبز و امور نگهبانی و خدماتی دفتر ....

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۵۲۲۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه امور نظافت، پذیرایی، نگهداری فضای سبز و امور نگهبانی و خدماتی دفتر ....
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور ذیل به صورت حجمی :
امور نظافت، پذیرایی، مناقصه واگذاری امور ذیل به صورت حجمی :
امور نظافت، پذیرایی،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن