مناقصه ارزیابی کیفی خرید نه قلم VALVE مورد نیاز نفت و گاز پارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نفت و گاز پارس

شماره آگهی WSD-۹۶۱۱۰۶۱ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید نه قلم VALVE مورد نیاز
شرایط : تجربه کافی و مرتبط با موضوع کار -- اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و آخرین آگهی تغییرات -- کد اقتصادی ، شناسه ملی -- صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به حداکثر سه سال گذشته ---
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر پنج روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم تا پایان ساعت اداری
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۳۷۶۲۶۰۴-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.pogc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید نه قلم VALVE مورد نیاز  نفت و گاز پارسمناقصه ارزیابی کیفی خرید نه قلم VALVE مورد نیاز  نفت و گاز پارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن