مناقصه واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت آموزشی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت دانشجویی علوم پزشکی مراغه

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۶۷۷۰۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت دانشجویی علوم پزشکی مراغه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
توضیحات : مبلغ : واریز جهت تضمین شرکت در مناقصه را به حساب شماره ۸۶۶۲۴۹۵۲۱۲ نزد بانک ملت بنام دانشکده علوم پزشکی مراغه واریز گردد. توضیح : اولویت انتخاب با شرکت کنندگانی میباشد که کمترین پیشنهاد قیمت نسبت به قیمت پایه( در فایل پیوستی ) را اعلام نمایند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت آموزشی مناقصه واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت آموزشی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن