مناقصه واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت آموزشی معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه

شماره آگهی ۲۰۹۸۰۳۰۲۴۴۰۰۰۰۰۴
کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۶۷۷۰۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی علوم پزشکی مراغه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
آدرس خرید اسناد : مراغه - روبروی دانشگاه پیام نور
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مبلغ : واریز جهت تضمین شرکت در مناقصه را به حساب شماره ۸۶۶۲۴۹۵۲۱۲ نزد بانک ملت بنام دانشکده علوم پزشکی مراغه واریز گردد. توضیح : اولویت انتخاب با شرکت کنندگانی میباشد که کمترین پیشنهاد قیمت نسبت به قیمت پایه( در فایل پیوستی ) را اعلام نمایند
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت آموزشی معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغهمناقصه واگذاری مدیریت خوابگاههای دانشجویی سیفی و اندیشه معاونت آموزشی معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن