مناقصه ارائه خدمات مربوط به نگهداری، توسعه فضای سبز، تنظیف،
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات مربوط به نگهداری، توسعه فضای سبز، تنظیف، پاکسازی و حمل زباله بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری و

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۶۷۷۰۶۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات مربوط به نگهداری، توسعه فضای سبز، تنظیف، پاکسازی و حمل زباله بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری و
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
توضیحات : اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی باید به دبیرخانه ساختمان شماره یک بندر بهشتی تحویل گردد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارائه خدمات مربوط به نگهداری، توسعه فضای سبز، تنظیف، مناقصه ارائه خدمات مربوط به نگهداری، توسعه فضای سبز، تنظیف،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن